Teoriutbildning

En god grund att stå på

Vi strävar efter att den teoretiska utbildningen skall följa den praktiska. Effektiviteten i körlektionerna ökar om du har en god teoretisk grund. Undervisningen på vår trafikskola bedrivs genom teorilektioner och självständiga studier med hjälp av teoriböcker och övningsprov.

Teorilektioner

Vi erbjuder totalt fyra stycken teorilektioner á 120 min. Samtliga teorilektioner är för tillfället på distans pga. smittorisken med Corona. Vi använder oss av programmet Zoom och du behöver mobilt bank-id för legitimation, kamera, hörlurar och ett stabilt internet.  Du behöver inte gå på teorilektionerna i nummerordning utan vi kan planera in lektionerna så att det passar dig.

Bokning och avbokning  görs via Elevcentralen.

Aktuella Datum

Aktuella datum för Teorilektioner hittar du på Elevcentralen eller under menyn Teoridatum.

Teoriböcker

Teoriböckerna i paket innehåller körkortsboken med tillhörande körhäftet, vägmärken och vägmarkeringar.

Dyslexi

Om du har läs och skriv svårigheter har du möjlighet att mot en mindre kostnad byta ut körkortsboken mot körkortsboken med ljud eller en lättläst version.

Övningsprov

Ett krav inför Teoriprovet är att våra övningsprov ska vara genomförda och godkända. I annat fall har trafikläraren rätt att avboka eller omboka Teoriprovet vilket även påverkar tidpunkten för Uppkörningen.
Tillgång till övningsproven ges via Elevcentralen, under fliken teori.

Varje övningsprov innehåller 65 frågor och du har 50 minuter på dig, precis som vid det riktiga Teoriprovet på Trafikverket. Om du blir underkänd på övningsproven så kan de göras om tills de blir godkända. Du kan repetera proven efter att du blivit godkänd.

Obligatoriska delprov/krav inför teoriprov:

”Plugga” ska vara klart till 100 %
“Sluttest ”ska vara godkänt 6 gånger

Frivilliga tester:
Snabbtest
Anpassat test

Dyslexi

Om du har dyslexi kan du mot en mindre kostnad få tillgång till teoriböcker med ljudstöd eller en lättläst version. Du har även möjlighet att ansöka hos Trafikverket om teoriprov med förlängd provtid alternativt muntligt prov. Meddela oss i samband med inskrivningen