Prov

Teoriprov

Inför teoriprovet ska övningsproven vara godkända (se mer info under teoriutbildning).

Teoriprovet utförs vanligtvis i Trafikverkets lokaler i Lund. Foto till körkortet tas i Trafikverkets fotoautomat innan teoriprovet. Det är därför viktigt att du är på plats minst 30 minuter innan bokad tid.
Samling inför teoriprovet sker på Trafikverket – inte på trafikskolan. Du tar dig själv till Trafikverket.

Provet består av 70 frågor varav 5 frågor är testfrågor som inte ger några poäng. Maxtiden är 50 minuter. För att bli godkänd krävs 52 poäng. Resultatet meddelas direkt efter att provet avslutas. Ett godkänt Teoriprov gäller i 6 månader. Du måste därför göra ditt körprov inom denna tid, annars behöver du göra om båda proven

Körprov

Du kommer att köra en halv körlektion i anslutning till ditt Körprov. Du kommer därför först till Trafikpedagogerna och kör en uppvärmningslektion. Uppvärmningen påbörjas 40 minuter innan bokad provtid. Uppvärmningslektionen avslutas vid Trafikverkets lokaler där en inspektör kommer möta upp. Därefter påbörjas Körprovet.

Körprovet varar minst 25 minuter, exklusive en säkerhetskontroll. Resultatet meddelar inspektören direkt efter att provet avslutas.

Bokning av prov

Bokning av Teoriprov och Körprov kan bokas vid samma tillfälle, men vi brukar bara boka Teoriprovet först. Detta är för att du inte får lov att göra ditt körprov om du inte har ett godkänt Teoriprov. Ett godkänt Teoriprovet gäller i 6 månader. Om du av någon anledning uteblir från Teoriprovet eller inte har giltig legitimation så blir du debiterad. Har du ett körprov inbokat måste du själv avboka detta ifall du inte hinner göra ett godkänt Teoriprov innan ditt bokade Körprov.

Bokning av Teoriprov och Uppkörning sker först efter godkännande från trafiklärare. I vissa fall, bland annat vid intensivutbildning, kan proven förbokas. Dock så måste bokningen i så fall godkännas i efterhand. I annat fall kommer proven avbokas eller ombokas.

Bokning av prov sker på vår trafikskola eller enligt överenskommelse.
Efter att proven bokats skickar Trafikverket en tidsbekräftelse samt en faktura på provavgifterna, för att se aktuellt belopp gå in på trafikverket.se/korkort/ovrigt/avgifter/

OBS! Prov som är bokade för kunder som är minderåriga vid bokningstillfället avbokas om de inte är betalda 25 timmar före provtiden enligt uppdrag från Kronofogdemyndigheten.

Avbokning av prov

Ska enligt Trafikverkets avbokningsregler ske senast 24 timmar innan bokat teoriprov och Körprov. Avboka gör du via trafikverkets hemsida: https://fp.trafikverket.se/Boka/#/
Du kan även avboka prov dygnet runt med hjälp av den automatiska avbokningstjänsten på 0771-17 18 19.
Observera att du utöver detta måste ta hänsyn till
Trafikpedagogernas öppettider – avbokas inte via mail.

Omprov

Ett godkänt teoriprov är giltigt i 6 månader. Båda proven måste vara godkända inom dessa 6 månader annars måste nya avgifter betalas och båda proven göras om.

Grattis!

Efter godkänt prov är det bara att fortsätta att öva på egen hand!
Tänk på att man aldrig som bilförare är fullärd, även om man kört i många år.