Prov

Teoriprov

Teoriprovet utförs i Trafikverkets lokaler i Lund. Foto till körkortet tas i Trafikverkets fotoautomat innan teoriprovet. Det är därför viktigt att du är på plats minst 30 minuter innan bokad tid. Du tar dig själv till Trafikverket.

Provet består av 70 frågor varav 5 frågor är testfrågor som inte ger några poäng. Maxtiden är 50 minuter. För att bli godkänd krävs minst 52 poäng. Resultatet meddelas direkt efter att provet avslutats.

Ett godkänt Teoriprov är giltigt i 4 månader. Du måste därför göra ditt körprov inom denna tid, annars behöver du göra om båda proven

Inför teoriprovet ska övningsproven i elevcentralen vara godkända, klicka här för mer info om övningsproven.

Körprov

Innan Körprovet kör du en kort uppvärmningslektion. Av den anledningen kommer du till Trafikpedagogerna innan körprovet. Uppvärmningslektionen påbörjas 40 minuter innan bokad provtid och avslutas vid Trafikverkets lokaler där en inspektör kommer möta upp. Därefter påbörjas Körprovet.

Körprovet varar i minst 25 minuter, exklusive en säkerhetskontroll. Resultatet meddelas direkt efter att provet avslutats.

Bokning av prov

Bokning av Teori och Körprov kan göras vid ett och samma tillfälle men vi brukar boka endast Teoriprovet först. Anledningen till detta är att du inte får lov att göra ditt Körprov om du inte blivit godkänd på Teoriprovet.

Om du av någon anledning uteblir från Teoriprovet eller inte har giltig legitimation så blir du debiterad. Har du ett Körprov inbokat måste du själv avboka detta ifall du inte hinner göra ett godkänt Teoriprov innan ditt bokade Körprov.

Bokning av Teoriprov och Körprov sker först efter godkännande från trafiklärare. I undantagsfall som vid exempelvis en intensivutbildning kan proven förbokas. Dock måste bokningen i sådana fall godkännas i efterhand. I annat fall kommer proven avbokas eller ombokas.

Bokning av prov sker på plats på trafikskolan.
Efter att proven bokats skickar Trafikverket en tidsbekräftelse.

OBS! Prov som är bokade för elever som är minderåriga vid bokningstillfället avbokas per automatik om de inte är betalda 25 timmar före provtiden. Detta är tyvärr inget vi kan påverka.

Avbokning av prov

Avbokning ska enligt Trafikverkets avbokningsregler ske senast 24 timmar innan bokat Teori eller Körprov. Avboka gör du genom att ringa oss.

Observera att du utöver detta måste ta hänsyn till Trafikpedagogernas öppettider 

Grattis!

Efter godkänt prov är det bara att fortsätta att öva på egen hand!
Tänk på att man som bilförare aldrig är fullärd, även om man kört i många år.

Film

Allmän information om Teoriprovet och uppkörningen. 1:54 min

Så här funkar teoriprovet. 0:38 min

Så här funkar uppkörningen. 0:34 min

Ursäkta filmkvalitén!
Vi är bättre på att utbilda än på att göra filmer 🙂