Riskutbildning 2

Risktvåan är en teoretisk och praktisk utbildning som utförs på Bulltoftabanan i Malmö. Den är ett obligatoriskt moment i körkortsutbildningen och varar i cirka fyra timmar. Risktvåan måste vara genomförd och godkänd innan Teoriprovet och Uppkörningen genomförs.

Giltighetstiden för Risktvåan är fem år.

Risktvåan bokas oftast i mitten eller slutet av din körkortsutbildning eftersom att det är viktigt att du har en god körvana när du genomför Risktvåan. Du kommer att få genomföra ett utandningsprov innan körningen.

Bokning Risktvåan

Din trafiklärare hjälper dig att boka in Risktvåan när det är dags. Endast inskrivna elever tillåts boka halkan genom oss. Privatister och elever från andra trafikskolor hänvisas direkt till Bulltoftabanan eller någon annan trafikövningsplats.

Bokning via trafikskolan kräver minst en körlektion, samt godkännande av trafikläraren för att vi skall veta att du besitter den kunskap som krävs för att bli godkänd.

Samling inför Risktvåan sker på trafikskolan. Därefter åker du tillsammans med en av våra trafiklärare och tre andra elever gemensamt till Bulltoftabanan. När Risktvåan är slut åker ni tillsammans tillbaka till Trafikpedagogerna.

Medtag giltig legitimation!

Avbokning Risktvåan

Avbokas senast kl 14:00 tre vardagar före planerad tid.
Vid senare avbokning debiteras fullt pris.
Vid akut sjukdom som styrks med sjukintyg kan avbokning ske senare utan att risktvåan debiteras.

Avbokning tas endast emot via telefon eller på plats i receptionen.

Film

Risktvåan. Ett obligatoriskt moment. 1:11 min

Ursäkta filmkvalitén!
Vi är bättre på att utbilda än på att göra filmer 🙂