Riskutbildning 2

Risktvåan är en teoretisk och praktisk utbildning som utförs på trafikövningsplats, Bulltoftabanan. Den är ett obligatoriskt moment i körkortsutbildningen och varar i cirka fyra timmar. Risktvåan måste vara genomförd och godkänd innan Teoriprovet och Uppkörningen genomförs.

Giltighetstiden för Risktvåan är fem år.

Risktvåan bokas oftast i mitten eller slutet av din körkortsutbildning eftersom att det är viktigt att du har en god körvana när du genomför Risktvåan. Du kommer att få genomföra ett utandningsprov på Bulltoftabanan innan körning.

Bokning Risktvåan

Din trafiklärare hjälper dig att boka in Risktvåan när det är dags. Endast inskrivna elever tillåts boka halkan. Privatister och elever från andra trafikskolor hänvisas direkt till Bulltoftabanan eller någon annan trafikövningsplats. Bokning via trafikskolan kräver minst en körlektion, samt godkännande av trafikläraren för att vi skall veta att du besitter den kunskap som krävs för att bli godkänd.

Samling innan Risktvåan sker på trafikskolan enligt schemalagd tid. Sedan åker du tillsammans med en av våra trafiklärare och tre andra elever gemensamt till Bulltoftabanan. Lektionen avslutas på Trafikpedagogerna.

Medtag giltig legitimation!

Avbokning Risktvåan

Avbokas senast kl 14:00 tre vardagar före planerad tid.
Vid senare avbokning debiteras fullt lektionspris.
Vid akut sjukdom som styrks med sjukintyg kan avbokning ske senare utan att lektionen debiteras.

Avbokning tas emot via telefon eller på Trafikpedagogerna – inte via mail, inte via elevcentralen.