Miljö

Trafikskolan med ett öppet klimat och litet klimatfotavtryck!

 

På vår trafikskola arbetar vi aktivt med att reducera vår klimatpåverkan. Det sker bland annat genom miljöanpassad körning, grön kontorsel, dieselbilar med låga utsläpp. I vår fordonsflotta har vi även en elbil som vi använder i vår utbildning för automatkörkort. Tyvärr stoppar dagens regelverk oss från att endast använda elbilar i vår verksamhet.

Våra andra övningsbilar tankas med Preem Evolution Diesel som är uppblandad med 50 procent förnybar råvara. Råvaran består av upparbetad tallolja(en restprodukt från skogsindustrin). Detta minskar våra bilars koldioxidutsläpp med upp till 46 procent!

Vi nöjer oss inte där. Genom att klimatkompensera för de utsläpp som återstår tar vi ett direkt ansvar för vårt klimatfotavtryck. Samtidigt driver klimatkompensationen oss att fortsätta förbättra vår verksamhets miljöprestanda.
Vi har valt att samarbeta med hållbarhetskonsulterna U&W[you&we] som under varumärket ZeroMission erbjuder högkvalitativa klimatkompensationsprojekt i de fattigaste delarna av världen. Att trovärdighet är centralt för U&W[you&we] märks av att flera av deras kunder toppar index för Sveriges mest hållbara varumärken!

Vår klimatkompensation

Trafikskolans årliga klimatpåverkan har uppmätts till 74 ton CO2e och inkluderar bränsle från bilkörning och affärsresor samt vår förbrukning av el, värme och papper. Vi har valt att klimatkompensera våra utsläpp genom ZeroMissions trädplanteringsprojekt som är certifierade genom Plan Vivo. Plan Vivo är en erkänd standard som både verifierar att kolbindning i träden sker och att de fattiga småbrukarna, som åtar sig att planterar träd på sin mark, involveras på sina egna villkor och specifika förutsättningar.

Microsoft Word - cert140865 Trafikpedagogerna i Lund.docx

Att plantera träd känns bra. Träden tar upp koldioxid från atmosfären och binder den och är på så sätt en viktig kolsänka. Så viktig därför att avskogningen i världen idag står för ca 18 procent av människans totala klimatpåverkan. Jämför det med flygets globala påverkan som står för 3 procent. Att hejda avskogningen och återplantera träd är därför en grundpelare för att bromsa det växande klimathotet. Det vill vi bidra till.

Hållbar utveckling på långsiktigt

Men träden gör mer än att bara binda koldioxid. De projekt ZeroMission arbetar med ger människor i utvecklingsländer bättre levnadsvillkor och motverkar svält och fattigdom. Småbrukarna får utbildning och verktyg för att kunna bruka sin mark på ett långsiktigt och hållbart sätt, ofta genom skogsjordbruksmetoder där träd och grödor kombineras. Utbetalningar får de allteftersom träden växer och de uppnår sina mål. Den extra inkomsten blir ett behövligt tillskott, men den främsta försörjning uppstår då markägaren kan ta ut virke, frukt, grödor och prydnadsväxter från sin egen mark. Det gör att även den biologiska mångfalden stärks då träden gör att insekter, fåglar och annat djurliv stannar kvar.