Handledarkurs

Handledartillstånd

För att få övningsköra privat krävs förutom ett körkortstillstånd också ett handledartillstånd.

För att få ett handledartillstånd behöver du göra två saker…

1. Gå på handledarkurs (introduktionsutbildning)
För att få ett handledartillstånd krävs att du som skall ta körkort och din privata handledare går på en handledarkurs, även kallad introduktionsutbildning. Ni båda måste inte gå vid samma tillfälle.

2. Ansöka om handledartillstånd
Ansök om handledarskap. Klicka här för att ansöka.  Handledartillståndet är en koppling mellan handledaren och eleven. Det krävs att ni har ett handledartillstånd för att ni skall få lov att övningsköra privat.

Giltighetstid, ålder..

Handledarkursen är giltig i fem år, därefter måste kursen göras om. Lägsta ålder för genomförandet av handledarkursen är 15 år och 9 månader.

Bokning av handledarkurs

-Klicka här för att boka handledarutbildning

Film

Så här funkar det med handledartillståndet. 0:37 min

Ursäkta filmkvalitén!
Vi är bättre på att utbilda än på att göra filmer 🙂