Information om Corona viruset!

Minska spridningen av Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för samhällsspridning av Coronaviruset i Sverige till mycket hög och det är viktigt att vi alla tar ansvar och hjälps åt att minska smittspridningen. På vår trafikskola kan du känna dig trygg med att vi noga följer de råd som Folkhälsomyndigheten ger.

Har du på något vis varit i kontakt med smittade eller känner dig sjuk, har symtom på luftvägsinfektion, hosta eller har feber ber vi dig att inte komma till trafikskolan, utan att istället kontakta oss via e-post eller telefon.

Vi ställer högre krav idag på hygienen på både elev och vår personal. Dessa åtgärder har vi gjort:

Eleverna:

 • Vi vet att bilen kan vara en utsatt plats vilket gör att lärarna torkar av ratt, växelspak m.m. mellan varje lektion. Det finns också tillgängliga våtservetter i bilen om eleven vill göra en sista säkerhetsåtgärd. Har eleven med eget material så är det självklart att eleven får använda det.
 • Vi har handsprit framme i väntrummet där vi gärna vill att eleven  spritar sig före och efter lektion.
 • Vi försöker även minska andelen fysik kontakt. Därför möter vi gärna eleverna med ett leende i stället för handskakning.
 • Vi har anvisningar/lappar uppsatta i väntrum och toalett där vi beskriver hur man minskar smittspridning.
 • Vi använder inte alkolås på bilarna i dagsläget
 • Vi har minskat antal deltagare på handledarkurserna då vi inte vill ha in för många okända personer i lokalerna som kan öka smittrisken.
 • Minskat antal deltagare vid Riskettan B och teorilektioner så eleverna inte behöver sitta så nära varandra.
 • Vi städar och torkar av med sprit i lokalerna flera gånger under dagen.

För vår personal:

 • Använder inte vårt ordinarie fikarum, utan använder teorisalen där det finns mer plats.
 • Lärarna tvättar händerna ordentligt mellan varje körlektion.
 • Handsprit framme till lärarna.
 • Vi har begränsat vårt sociala umgänge.
 • Vid minsta förkylningssymtom stannar vi hemma, gäller både trafiklärare och receptionister.

Vi gör allt för att skydda eleverna och personalen så vi kan fortsätta vår verksamhet och så eleverna får sitt efterlängtande körkort!

Tack på förhand!