Riskutbildning 1

Riskettan är en teoretisk riskutbildning som behandlar ämnena alkohol, droger och riskbeteende i trafiken. Den är ett obligatoriskt moment i körkortsutbildningen och varar i tre och en halv timme. Riskettan måste vara genomförd och godkänd innan Teoriprovet och Uppkörningen genomförs.

Giltlighetstiden för Riskettan är fem år.

Riskettan genomförs på plats på vår trafikskola.

Aktuella Datum

Aktuella datum för Riskettan B hittar du i vår E-handel eller på  Elevcentralen.

Bokning Riskettan B

Bokning görs enklast via vår E-handel, men du har även möjlighet att boka via Elevcentralen, telefon eller på Trafikpedagogerna.

Medtag giltig legitimation!

Avbokning Riskettan B

Avbokas senast kl 14:00 vardagen före planerad tid.
Vid senare avbokning debiteras fullt lektionspris.
Vid akut sjukdom som styrks med sjukintyg kan avbokning ske senare utan att lektionen debiteras.

Avbokning kan göras via Elevcentralen, telefon eller på Trafikpedagogerna – inte via mail.