Prov

Teoriprov

Inför teoriprovet ska övningsproven vara godkända (se mer info under teoriutbildning).

Teoriprovet utförs vanligtvis i Trafikverkets lokaler i Lund. Foto till körkortet tas i Trafikverkets fotoautomat innan teoriprovet Det är därför viktigt att du är på plats ca 30 minuter innan bokad tid.
Samling inför teoriprovet sker på Trafikverket – inte på trafikskolan. Du tar dig själv till Trafikverket.

Provet består av 70 frågor varav 5 frågor är testfrågor som inte ger några poäng. Maxtiden är 50 minuter. För att bli godkänd krävs 52 poäng. Resultatet meddelas direkt efter att provet avslutas.

Uppkörning

Du kommer att köra en halv körlektion i anslutning till uppkörningen. Du kommer därför först till Trafikpedagogerna och kör en uppvärmningslektion. Uppvärmningen påbörjas 40 minuter innan bokad provtid. Uppvärmningslektionen avslutas vid Trafikverkets lokaler där en inspektör kommer möta upp. Därefter påbörjas uppkörningen.

Uppkörningen varar i cirka 50 minuter, inklusive en säkerhetskontroll. Resultatet meddelar inspektören direkt efter att provet avslutas.

Bokning av prov

Bokning av Teoriprov och Uppkörning sker vid samma tillfälle. Proven kan genomföras på samma dag eller med max två veckors mellanrum. Teoriprovet genomförs alltid innan Uppkörningen. Oavsett resultatet på Teoriprovet så ska Uppkörningen genomföras. Om du av någon anledning uteblir från Teoriprovet så får du inte genomföra Uppkörningen.

Bokning av Teoriprov och Uppkörning sker först efter godkännande från trafiklärare. I vissa fall, bland annat vid intensivutbildning, kan proven förbokas. Dock så måste bokningen i så fall godkännas i efterhand. I annat fall kommer proven avbokas eller ombokas.

Bokning av prov sker på vår trafikskola eller enligt överenskommelse.
Efter att proven bokats skickar Trafikverket en tidsbekräftelse samt en faktura på provavgifterna, för att se aktuellt belopp gå in på trafikverket.se/korkort/ovrigt/avgifter/

OBS! Prov som är bokade för kunder som är minderåriga vid bokningstillfället avbokas om de inte är betalda 25 timmar före provtiden enligt uppdrag från Kronofogdemyndigheten.

Avbokning av prov

Ska enligt Trafikverkets avbokningsregler ske senast 24 timmar innan bokat teoriprov. Observera att du utöver detta måste ta hänsyn till Trafikpedagogernas öppettider – avbokas inte via mail.

Omprov

Ett godkänt prov är giltigt i två månader. Båda proven måste vara godkända inom dessa två månader annars måste nya avgifter betalas och båda proven göras om. Omprov kan endast bokas efter att båda proven är genomförda, dock senast tre dagar efter genomförd Uppkörning.

 

Grattis!

Efter godkänt prov är det bara att fortsätta att öva på egen hand!
Tänk på att man aldrig som bilförare är fullärd, även om man kört i många år.