Handledarkurs(introduktionsutbildning)

Gratis syntest för dig och din handledare!

I samband med våra handledarkurser Den 15:e, 22:a och 29:e Maj kommer Direktoptik på besök och genomför gratis syntester inför körkortstillståndet.

Vill du som handledare göra en syntest?

Inga bekymmer! Alla får göra en gratis syntest!

Syntester genomförs innan handledarkursen, 16:00-16:40

Klicka här för att boka handledarkurs